درد ساق پا، علت و علائم آن – کلینیک درد راد

می تواند به صورت یک روش باز یا از طریق یک برش کوچک با بی حسی موضعی انجام شود. فشرده شدن این قسمت (گروهی از اعصاب نخاعی که از نخاع در قسمت پایین کمر قرار میگیرد) ممکن است منجر به درد شدید، بی حسی و ضعف در هر دو پا شود. تنگی کانال نخاعی کمر: تنگی کانال نخاعی کمر زمانی رخ میدهد که ریشههای عصب ستون فقرات به واسطه بزرگ شدن مفاصل فاست واقع در پشت ستون فقرات فشرده شوند. همچنین برای مطمئن شدن از نبود شکستگی روی استخوان میتوان درخواست عکس رادیولوژی نمود. در پارگی کامل، تمام تاندون از استخوان جدا میشود. جدا شدن قسمت کاسهای مفصل لگن (سر استخوان ران) از استخوان ران است که باعث ایجاد درد در ناحیه لگن میشود. اگر تب شدید یا درد زیادی در مچ یا ساق پا دارید که در حال بدتر شدن است سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. ورزش شدید و مداوم، به ویژه در ورزشهایی که نیاز به پریدن است.

ورزشهای تفریحی: آسیبهای تاندون آشیل بیشتر در هنگام ورزشهایی که در آنها دویدن، پریدن و شروع و توقف ناگهانی وجود دارند (مانند فوتبال، بسکتبال و تنیس) رخ میدهد. درمان پارگی تاندون آشیل اغلب به سن، سطح فعالیت و شدت آسیب آن بستگی دارد. این بیماری با آسیب همزمان نامتقارن در 2-3 مفاصل مشخص می شود. بیماری های روماتیسمی یکی از مهمترین و شایع ترین علل درد عمومی یا درد دست و پا می باشد . این عضله با خم شدن در آرنج، دست را به سمت شانه میآورد. هر گونه درد اسکلتی عضلانی در صورت کشیده شدن عضله، تاندون یا رباط رخ می دهد. از جمله بیماری های این ناحیه هالوکس ریجیدوس است که موجب درد و محدودیت حرکتی در مفصل شست پا و سپس کف پا می گردد .در این بیماری شست پا به یک سمت منحرف شده و سپس یک بر جستگی در کنار آن ایجاد می شود.

استفاده از محافظ قوسپا یا کفی کفش مناسب بهخصوص در افرادی که کف پای صاف دارند. پس از جراحی، احتمالاً نیاز به استفاده از عصا خواهید داشت. پزشک چند ساعت پس از جراحی بیمار را تحت نظر خواهد داشت، هنگامی که بیمار بعد از بیهوشی ناشی از عمل از خواب بیدار میشود، احتمالاً مچ پای خود را قرار گرفته در یک آتل میبیند که برای جلوگیری از حرکت تاندون است. درد ناشی از گرفتگی عضلات، پس از وقوع به سرعت تشدید می گردد و زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه ها خسته یا کم آب باشند. پا درد ناشی از تنگی کانال نخاعی معمولاً به تدریج و به مرور زمان ایجاد میشود و بازتابی از فرایند تنگ شدن مستمری است که پیرو بزرگ شدن مفصلهای فاست در ستون فقرات رخ میدهد. پارگی دیستال بسیار نادر است اما پارگی پروگزیمال در محلی که دوسر در بالای شانه متصل میشود اتفاق میافتد.

پارگیهای تاندون این قسمت به دو صورت پروگزیمال (نزدیک شانه) یا دیستال (نزدیک آرنج) طبقهبندی میشوند. گاهی ممکن است در صورت ضربه یا برخورد انگشتان پا به جسمی سخت دچاری دردی شدید شویم. در صورت تحلیل رفتن تاندون، ممکن است جراح قسمت آسیب دیده تاندون را برداشته و بقیه تاندون را با بخیه ترمیم کند. اگر آسیب به قسمت زیادی از آشیل وارد شود، ممکن است جراح بخشی یا تمام تاندون آشیل را با تاندونی که در جای دیگری از پا گرفته است جایگزین کند. تاندون آشیل کمک میکند تا هنگام راه رفتن پای خود را به سمت پایین حرکت دهید، روی انگشتان پا بلند شده یا پای خود را فشار دهید.