درد ساق پا: درمان، علائم و علت

دانستن محل تاندونها به ما در درک ساختار آنها کمک میکند. به طور کلی، عضلات به کمک تاندون بار فشار وارده را کوتاه میکنند. با توجه به آناتومی آنها، تاندونها همچنین میتوانند به عنوان روکششده با سینوویال (مانند خم شدن طولانی انگشتان) یا دارای روکش پاراتنون (مانند تاندون آشیل) طبقهبندی شوند که نوع دوم بسیار مقاومتر از نوع اول بوده و خونرسانی و ساختار رگها در آنها متفاوت است. ترکیبات سلول و ماتریکس تاندونها با اختلافات کمی شبیه رباطها (نوارهای اتصال دهنده استخوان به استخوان) است. تاندون توسط فیبرهای کلاژنی که به داخل ماتریکس استخوان ادامه مییابند، به استخوان متصل میشود. تاندونها نوارهایی از بافت فیبری متراکم، صاف و به رنگ سفید مایل به زرد هستند که عضلات را به استخوانها متصل میکنند. اگرچه از نظر ساختاری و به دلیل عملکردشان در برابر قدرت بسیار بالا مقاومت میکنند، اما تحلیل رفتن و آسیبهای مختلف ناشی از افزایش سن میتواند باعث از بین رفتن قدرت عضلات متصل به آنها و آسیب به تاندون شود.

هدف اصلاح مشکل، بازیابی عملکرد و جلوگیری از ایجاد آسیب های بیشتر می باشد. مربی خوب می تواند به شما در ایجاد بیومکانیک خوب کمک کند که می تواند درد پا را جلوگیری کند. انواع تکنیکهای فیزیوتراپی میتواند به کاهش علائم مرتبط با التهاب تاندون کشکک کمک کنند که در ادامه هر کدام توضیح داده شدهاند. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید درمانهای خانگی متعددی وجود دارند که میتوانند در تسکین درد پا بسیار موثر باشند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است. ویژگی مشترک همه تاندونها این است که میتوانند به استخوان مماس شوند (کشیده شدن عضلات و چسبیدن به سطح استخوان هنگام حمل هر چیز سنگین) و بارهای زیادی را بدون تغییر شکل در استخوانها منتقل کنند.

در واقع علت وجود تاندون انتقال نیروهای تولید شده از عضله به استخوان برای ایجاد حرکت است. تاندونها عمدتاً از سه قسمت تشکیل شدهاند: خود تاندون، محل اتصال عضله به تاندون (MTJ) و محل الحاق استخوان با تاندون (OTJ). ساختار و ترکیبات تاندون چیست؟ از نظر حجم کلی، ساختار سلولی تاندون تقریباً 20 درصد از حجم کل بافت را تشکیل میدهد، ۸۰ درصد باقیمانده را ماتریکس خارج سلولی تشکیل میدهد. تاندون در هنگام کشیده شدن باعث شل شدن عضله و استراحت آن میشود و انرژی الاستیکی را در خود زخیره میکند که بهترین مثال در این باره تاندون آشیل است.

بنابراین اگر پس از سی سالگی باردار شده اید، احتمال پادرد و گرفتگی عضلات در شما بیشتر است. پادرد در نیمی از زنان باردار اتفاق می افتد و معمولا در سه ماهه دوم و سوم بارداری بیشتر مشاهده می شود. هرچند در ابتدا متوجه اختلال در خونرسانی و عوارض آن نمی شوید، اما به تدریج انجام دادن ساده ترین کارها هم برایتان مشکل می شود. درمان درد پاشنه پا با مدالیته های فیزیوتراپی همچون شاک ویو تراپی و تمرین درمانی می تواند بدون داشتن عوارض جانبی به بهبود وضعیت پا کمک کند. در انتظار شماست. بعضی از آسیبهای ایجاد کننده این درد مانند فتق دیسک نیز از بیماریهای پیشرونده هستند که اگر بهموقع تشخیص داده نشده و درمان نشوند، میتوانند عوارض خطرناکی مانند بیحسی در پا و حتی فلج پا را ایجاد کنند.