درد کف پا، بیماری های درد کف پا

سیاتیک: این مشکل یکی از علائم مشکلات کمر می باشد.تمام علائم پا درد ناشی از عارضههای اشاره شده غالباً به عنوان سیاتیک قلمداد میشوند؛ چون این پا درد معمولاً در امتداد عصب سیاتیک یعنی عصبی منتشر میشود که از ریشههای عصبی مشخصی در کمر شروع میشود و در سراسر پشت هر دو پا تا انتهای پا ادامه دارد.سیاتیک به صورت درد مداوم (معمولاً در باسن) یا درد تیر کشنده و انفجاری تمام پا تا ساق پا نمود مییابد. شین اسپلینت باعث ایجاد درد در امتداد لبه داخلی استخوان ساق پا یا درشت نی میشود. معمولاً درد سیاتیک به علت فتق یکی از دیسکهای ستون مهرهها و اعمال فشار ناشی از آن بر روی عصب سیاتیک ایجاد میشود. درد در ناحیه جلو یا پشت ران که معمولاً نزدیک زانو یا هیپ رخ میدهد.

افزایش وزن به علت کم تحرکی و دریافت کالری بیش از حد و کاهش وزن به علت سوء تغذیه می توانند رخ دهند و از هر دوی این موارد باید اجتناب شود چون هر دو مورد باعث تغییر نتایج عمل و تاخیر در ترمیم می شوند. اسپوندیلولیستزیس (لغزش مهره): در صورت لغزش رو به جلوی یکی از مهرههای ستون فقرات روی مهره مجاور پایینی رخ میدهد و ساختار طبیعی مقطع ستون فقرات و پایداری و انعطافپذیری آن را مختل میسازد.ناپایداری حاصل از لغزش مهره عصب را تحت فشار قرار میدهد و در نتیجه بیمار دچار پا درد میشود. این درد پا معمولاً با یافتن موقعیتهای راحتتر و قرار گرفتن در آن شرایط تسکین مییابد.

در نهایت اگر شرایط بیمار به گونهای است که هیچ کدام از این درمانها برای او مفید واقع نشد، متخصص طب فیزیکی بیمار را به جراح متبحر ارجاع میدهد. متخصص ستون فقرات بر مبنای این اطلاعات، در قالب بخشی از سابقه کامل پزشکی بیمار، معاینه فیزیکی و آزمایشهای تشخیصی ماممد نوار عصب و عضله به علل احتمالی پا درد مرتبط با مشکلات ستون فقرات پی میبرد و روشهای درمانی مناسب را پیشنهاد میدهد. البته درد و ورم پا در حاملگی، اگر خفیف باشد طبیعی و عادی است و به این علت روی میدهد که برای حفظ رشد نوزاد، به افزایش ۵۰ درصدی خون و مایعات بدن نیاز میباشد. درد بسیاری از بیماران در نتیجه فیزیوتراپی و استراحت کردن هنگام بروز درد شدید تسکین مییابد، اگرچه درد مداوم و ناپایداری قابل ملاحظه را میتوان با عمل جراحی فیوژن (الحاق یا خشک کردن ستون فقرات) درمان نمود.

تنگی کانال نخاعی معمولاً، اگرچه نه همیشه، بیماران سالمند را هدف قرار میدهد، چون مفصلهای فاست با بالا رفتن سن به دلیل فرسایش ستون فقرات به تدریج بزرگتر میشوند. اگرچه علامت اصلی بیماری فرسایشی دیسک کمر معمولاً کمر درد است، با این حال درد پا و انتهای پا نیز از علائم متداول این بیماری محسوب میشود. کدام بیماری­ ها احتمالا علت درد کف پا در صبح است؟ درمان درد کشاله ران و ساق پا بستگی به تشخیص و علت پا درد دارد. بر خلاف بسیاری از گونههای کمر درد که غالباً دردی خفیفاند، اکثر پا دردها مانند درد ساق پا توانفرسا و غیرقابل تحملاند.