درد کف پا، بیماری های درد کف پا

بیماران میتوانند این تمرینات را هنگامی شروع کنند که انعطاف پذیری آنها بهبود یافته و هنگام انجام یک تمرین تقویتکننده، درد کمی دارند و یا بدون درد هستند. ویژگی مشترک همه تاندونها این است که میتوانند به استخوان مماس شوند (کشیده شدن عضلات و چسبیدن به سطح استخوان هنگام حمل هر چیز سنگین) و بارهای زیادی را بدون تغییر شکل در استخوانها منتقل کنند. در همه آنها، نوع سلول غالب فیبروبلاست است. تاندونها را میتوان با توجه به موقعیت آنها از بسیاری جهات طبقهبندی کرد اما منطقیترین آنها طبقهبندی تاندونها بر اساس عملکردهایی است که در داخل مفصل (مانند تاندون عضله دوسر بازو) یا خارج مفصل (تاندون آشیل) دارند. تنوبلاستها در ابتدا از نظر شکل و اندازه متفاوت هستند اما با افزایش سن کشیده و دوکی شکل شده و به سلولهای تنوسیت تبدیل میشوند. آنها در ردیفهای طولی چیده شده و ارتباط گستردهای با سایر سلولهای مجاور معمولاً از طریق اتصالات شکافدار (Gap Junction) دارند.

پزشکان معمولاً قبل از در نظر گرفتن سایر گزینهها مانند جراحی، با درمانهای کمتر تهاجمی شروع میکنند. کانکسونها در حالت باز به متابولیتها و یونها اجازه میدهند تا از بین اتصالات شکافدار آزادانه عبور کنند. اگرچه از نظر ساختاری و به دلیل عملکردشان در برابر قدرت بسیار بالا مقاومت میکنند، اما تحلیل رفتن و آسیبهای مختلف ناشی از افزایش سن میتواند باعث از بین رفتن قدرت عضلات متصل به آنها و آسیب به تاندون شود. ساختار سلولی عمدتا 60 تا 85 درصد کلاژن، 0/2 درصد پروتئوگلیکان (پروتئینهای دارای گروه شیمیایی گلیکوزیل)، 2 درصد الاستین و 4/5 درصد پروتئینهای دیگر اما ماتریکس خارج سلولی از 55 تا 70 درصد آب و بقیه از پروتئوگلیکانها تشکیل شدهاند. فرسایش دیسک کمر: دیسکهای بینمهرهای به موازات بالا رفتن سن خشک میشوند (آب خود را از دست میدهند)، تحلیل میروند، انعطافپذیری و دامنه حرکتیشان کاهش مییابد و در نتیجه دردی در دیسک بروز مییابد که گاهی تا پایین پا و ساق پا نیز منتشر میشود.

میتوان با انجام برخی ورزشهای مناسب بارداری و حمام آب گرم تا حدودی این عارضه را از بین برد. بونون ها: در این مورد درمان پا درد شدید شما به دو صورت انجام می شود. آسیب ناشی از استفاده بیش از اندازه که باعث بروز درد میشود را میتوان برابر با چندین آسیب ضربهای کوچک در نظر گرفت که در طول یک بازه زمانی طولانی رخ میدهند. این ساختارها توسط غلاف بافت همبند احاطه شدهاند که «اندوتِنون» (Endotenon) نام دارد و هنگام حرکت تاندون باعث سُر خوردن دستههای فیبری روی همدیگر میشود. تاندون در هنگام کشیده شدن باعث شل شدن عضله و استراحت آن میشود و انرژی الاستیکی را در خود زخیره میکند که بهترین مثال در این باره تاندون آشیل است.

کمبود خون به استخوان آسیب جدی میزند و میتواند باعث تغییر شکل آن میشود. در این محتوا به بررسی علت درد کف پا و روش های درمان آن خواهیم پرداخت. ساق بندهای طبی ساق پاها را می پوشانند و با ایجاد مقدار مناسبی فشار بر ماهیچه ساق پا، باعث بهبود جریان خون در اندام تحتانی میگردد. علاوه بر درد، ممکن است پا سرد و بیرنگ نیز بشود. علاوه بر این سیگار کشیدن یکی از عوامل اصلی است که میتواند باعث ابتلا به بیماریهای مربوط به رگهای خونی شود و به همین خاطر باید از آن به طور جدی اجتناب گردد. در حالی که برخی از تاندونها در برخی از عضلات در انجام حرکات مفصلی نقش دارند، وجود برخی تاندونها برای کم کردن حرکات مفصل از طریق افزایش تحرک عضله است. دکتر شما از چند سوال برای تعیین نحوه شروع مشکل سوال می کند که ممکن است به درمان کمک کند .