علت پا درد در شب را بشناسید

اتصالات شکافدار ساختارهای بسیار پیچیدهای هستند که از دو کانکسون تشکیل شدهاند، هر کدام از این کانکسونها خود شامل شش زیرواحد کانکسین هستند و با قرارگیری در کنار هم کانال ارتباطی را میسازند. کانکسونها در حالت باز به متابولیتها و یونها اجازه میدهند تا از بین اتصالات شکافدار آزادانه عبور کنند. اگرچه از نظر ساختاری و به دلیل عملکردشان در برابر قدرت بسیار بالا مقاومت میکنند، اما تحلیل رفتن و آسیبهای مختلف ناشی از افزایش سن میتواند باعث از بین رفتن قدرت عضلات متصل به آنها و آسیب به تاندون شود. ترکیب موجود در ساختار آنها قدرت مورد نیاز برای انتقال نیروهای مکانیکی زیاد را به آنها میدهد. کشیدگی یا پارگی عضله ممکن است باعث تغییر شکل ران شود که برای تشخیص دقیق و معالجه مراجعه به پزشک ارتوپد نیاز است. معایب درمان غیر جراحی عبارتند از: افزایش اندازه پارگی با گذشت زمان و محدود شدن فعالیتها. با توجه به عملکرد تاندونها، میتوان آنها را به دو دسته ذخیرهکننده انرژی یا تاندونهای موضعی طبقهبندی کرد.

تاندون در هنگام کشیده شدن باعث شل شدن عضله و استراحت آن میشود و انرژی الاستیکی را در خود زخیره میکند که بهترین مثال در این باره تاندون آشیل است. تاندونیت یکی دیگر از دلایل شایع درد پشت ساق پا است و میتواند بر تاندون آشیل تأثیر بگذارد (تاندونیت آشیل یا تاندون میانی استخوان درشت نی که باعث ایجاد درد شین یا شین اسپلینت میشود). ویژگی مشترک همه تاندونها این است که میتوانند به استخوان مماس شوند (کشیده شدن عضلات و چسبیدن به سطح استخوان هنگام حمل هر چیز سنگین) و بارهای زیادی را بدون تغییر شکل در استخوانها منتقل کنند. سایر تاندونها به خم شدن یا صاف کردن آرنج، چرخاندن بازو یا خم شدن مچ دست کمک میکنند. تاندونها نوارهایی از بافت فیبری متراکم، صاف و به رنگ سفید مایل به زرد هستند که عضلات را به استخوانها متصل میکنند. با توجه به آناتومی آنها، تاندونها همچنین میتوانند به عنوان روکششده با سینوویال (مانند خم شدن طولانی انگشتان) یا دارای روکش پاراتنون (مانند تاندون آشیل) طبقهبندی شوند که نوع دوم بسیار مقاومتر از نوع اول بوده و خونرسانی و ساختار رگها در آنها متفاوت است.

درد، حساسیت، قرمزی، گرما و تورم در نزدیکی تاندونِ آسیبدیده که ممکن است با فعالیت افزایش یابد. باید قبل و بعد از ورزش به انجام تمرینات کششی عضلات بپردازید تا از پا درد ناشی از فعالیت جسمانی پیشگیری گردد. تاندونها بسته به نقش عضله، دارای شکل و اندازههای مختلفی هستند، به عنوان مثال عضلاتی که نیروی زیادی تولید میکنند تاندونهای کوتاهتر و پهنتری نسبت به عضلات ظریفتر دارند. تنوسیتها که سلولهای تاندونی بالغ هستند، در سراسر ساختار تاندون یافت میشوند، این سلولها به طور معمول در فیبرهای کلاژن لنگر میاندازند و مسئول حفظ و نگهداری از ماتریکس خارج سلولی هستند. از نظر حجم کلی، ساختار سلولی تاندون تقریباً 20 درصد از حجم کل بافت را تشکیل میدهد، ۸۰ درصد باقیمانده را ماتریکس خارج سلولی تشکیل میدهد.

فیبرهای کلاژن از تجمع فیبریل کلاژن تشکیل شدهاند که واحدهای اولیه ساختاری تاندون هستند. یک تاندون از بافت پیوندی رشتهای متراکم تشکیل شده از فیبر کلاژن ساخته شده است. کلاژن، الاستین، پروتئوگلیکان و پروتئینهای غیر کلاژنی ترکیب میشوند و چهارچوب ماکرومولکولی بافتهای فیبری متراکم را تشکیل میدهند. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs): داروهایی مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن ممکن است به تسکین درد، التهاب و تورم کمک کنند. تزریق کورتیکواستروئید: یک تزریق کورتیکواستروئید تحت هدایت سونوگرافی در غلاف تاندون کشکک، ممکن است به تسکین درد کمک کند. در واقع، همه آنها از یک نوع سلول و منابع خونرسانی و عصبرسانی مشابه برخوردار هستند. ترکیبات سلول و ماتریکس تاندونها با اختلافات کمی شبیه رباطها (نوارهای اتصال دهنده استخوان به استخوان) است. شما ممکن است با انجام تمرینات باعث افزایش استقامت واستحکام مفاصل خودشویدو تنظیمات ماهیچه های بدن خود را تصحیح کنید.