علت پا درد چیست و چه درمان هایی دارد؟

دو استقامت بیشترین آمار صدمات پا را بهلحاظ تعداد و گوناگونی (دردهای استخوانی، عضلانی-تاندونی و مشکلات عروقی پا ) از آن خود کرده است. بیماریهای مزمن مانند دیابت، سرطان و کمبود ویتامینها (مثل کمبود ویتامین12B که سبب کم خونی کشنده میشود) نیز ممکن است موجب درد عصبی شود که اغلب هر دو پا را درگیر میکند. درد در یک یا هر دو پا ممکن است بهعلت بیماری شریان محیطی باشد که در این حالت خون رسانی به پا بهدلیل باریک شدن عروق کاهش مییابد. بعلاوه تورم و التهاب این نقاط آسیب دیده باعث کاهش اکسیژن رسانی برای ترمیم و بهبود موضوع میشود. سرمای یخ باعث کاهش جریان خون در رباط آسیب دیده میشود و در نتیجه درد و التهاب تا حدی تسکین مییابد. میتوانید با ریختن قطعات یخ درون کیسه پلاستیکی یا پیچیدن حوله دور یخ یک کمپرس یخ تهیه کنید. کمپرس یخ را به آهستگی روی قسمت آسیب دیده فشار دهید.

کمبود خونرسانی، به شدت به استخوان، آسیب زده و سبب کج و بدشکل شدن دائمی آن میشود. با مشاهده علائم زیر در کودک حتما به پزشک مراجعه فرمایید: فلج شدن پا، از دست دادن حس در پا، عدم نبض در پاها، عدم توانایی حرکت مفصل زانو، خونریزی شدید یا غیرقابلکنترل، تب بالا (بیشتر از 38 درجه سانتیگراد)، یا درد غیرقابلکنترل. بعضی دیگر بر این باوراند که التهاب تاندونها (تاندونیت)، کشش و رگ به رگ شدن عضلهها یا التهاب غشاء پیرامون استخوانهای درشت نی و نازک نی میتواند منشأ درد ساق پاباشد. آنان بر این باوراند که این درد ریشه در فعالیت بیش از اندازه یا استفاده مکرر دارد و معمولاً دوندگان به آن مبتلا میشوند. علائم با ایستادن و راه رفتن تشدید شده و معمولاً بلافاصله پس از نشستن برطرف میشوند.

از آنجایی که اکسیژن مورد نیاز افزایش نمی یابد و از میزان التهاب بدن کاسته نمیشود این افراد بدتر میشوند. این درد به رانها نیز کشیده میشود. در واقع فتق دیسک یا آرتروز کمر روی اعصابی که از ستون فقرات به سمت ران پا کشیده شدهاند فشار میآورد. درد تیزی که در پشت پایتان احساس میکنید میتواند به دلیل فشار بر عصب سیاتیک ایجاد شده باشد که از پایین کمر و از روی باسن تا درون پاها کشیده شده است. کشیدگی عضله، تاندون یا رباط – مثلاً به دلیل آسیبهای ورزشی. این روش میتواند با کاهش تمرکز روی مواد محرک عصبی -عروقی و ریلکس کردن عضلات محل اتصال تاندون به استخوان سبب تسریع بهبودی و تسکین درد پا شود.

گاهی حتی فقط پیادهروی طولانیمدتتر از حد معمول میتواند سبب گرفتگی عضلات پا شود. آسیبها. علل آشکار دردپا آسیبها هستند که شخص ممکن است در طول مسابقات ورزشی و یا به سبب تصادف – آسیبی که پزشکان به آن تروما میگویند، متحمل شود. در شرایطی که حرارت دیدن برای بیمار مناسب نیست – مانند آسیبی که بهتازگی با التهاب شدید در پا ایجاد شده است – میتوان از اولتراسوند ضرباندار بهجای نوع متناوب آن استفاده کرد. زمانیکه تشخیص قطعی شد مراقبت متناسب با نیازهای خاص بیمار ارائه میشود. تشخیص کالبدشناختی صحیح علت سندرم هر درد خاص لازمه درمان موفقیتآمیز است. به این ترتیب شکستگی فشاری یا بروز هر گونه تغییر احتمالی به وجود آمده در استخوانها در نتیجه درد ساق پا مشخص میگردد. این اطلاعات به عنوان بخشی از شرح حال جامع بیمار در کنار معاینه جسمانی و تستهای تشخیصی (مثل SN MRI، میلوگرافی CT اسکن و غیره) به متخصص ستون فقرات اجازه میدهد به شکلی دقیقتر علل احتمالی درد پا را شناسایی کرده و گزینههای درمانی بالقوه را مطرح کند.