پا درد:علت و درمان – پروفسور بیژن فروغ

سیاتیک زمانی اتفاق میافتد که به یک عصب، اغلب در ستون فقرات، فشار وارد میشود و این فشار منجر به دردهایی میشود که به پا میرسد. همچنین آسیب دائمی عضله می تواند منجر شود. هنگامی که آسیب به پا منجر به تورم می شود، سطوح خطرناک فشار در عضلات می تواند منجر به سندرم کمپارتمان حاد یا مزمن شود.این وضعیت می تواند به دلیل شکستگی یا کبودی شدید باشد. افراد مبتلا به نوروپاتی معمولاً درد خود را یک احساس سوزش توصیف میکنند، در حالی که مبتلایان به سیاتیک دردشان را شدید و مشخص (تیر کشیدن) توصیف میکنند. بنابراین توجه داشته باشید با وجود احتمال شدید بودن درد رگ سیاتیک، در اکثر موارد این مشکل با استفاده از روش های درمانی محافظه کارانه در طول چند هفته درمان خواهد شد.

این ورزشها را باید روزی چند بار انجام داد.در صورت ایجاد درد در اندام تحتانی، بایستی چند ثانیه تامل کرده تا علایم برطرف شده و سپس ورزش را ادامه دهید. روزی ۱۰ تا ۱۵ تکرار ۳ بار در روز این حرکات را انجام دهید.. این کار را روزی حداقل ۳ بار و هر بار با حداقل ۱۰ تا ۱۵ تکرار انجام دهید. در حالی که به پشت خوابیده و پشت ران پای خود را گرفته اید زانوی خود را تا جاییکه درد اجازه میدهد صاف کرده ومجددا حرکت را تکرار کنید. این کودکان در نیمههای شب به علت پا درد از خواب بیدار میشوند. به طور منظم حرکات کششی انجام دهید و ساق پایتان را ماساژ دهید. ۵تا ۱۰ ثانیه نگاهدارید و سپس آزاد کنید .سپس سعی کنید که همزمان با عضلات عمقی شکم عضلات لگن را نیز منقبض کند بصورتی که گویا جلوی خروج ادرار را گرفته اید.انقباض همزمان این عضلات را باید حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه بدون حبس نفس انجام دهید.

در حالی که عضلات شکم و لگن را همانگونه که در تمرین قبلی توضیح داده شد بطور همزمان منقبض نگاه میدارید دستها را به تناوب یا با هم بالا و پایین آورید.از حبس نفس پرهیز کنید.. سپس با همان پا عقب رفته و به پایین پله بروید. در حالی که عضلات شکم و لگن را همانگونه که در تمرین قبلی توضیح داده شد بطور همزمان منقبض نگاه میدارید، در وضعیت ۴ دست و پا قرار بگیرید و دستها را به تناوب بالا و پایین آورید. در حالی که عضلات شکم و لگن را همانگونه که در تمرین قبلی توضیح داده شد بطور همزمان منقبض نگاه میدارید، قوس کمر خود را متناوبا کم و زیاد کنید. علت پا درد را میتوان صدمهها و آسیبهای وارد شده به خاطر انجام فعالیتهای ورزشی یا به خاطر تصادف دانست که در اصطلاح به این آسیبها جراحت گفته میشود. گذاشتن کیف پول در جیب عقب شلوار میتواند باعث درد سیاتیک شود.

اضافه وزن میتواند باعث وارد شدن فشار یا درد در ناحیه لگن، زانو و مفاصل قوزک پا شود. این بیماری درشرایطی رخ میدهدکه انگشتان تاب بردارند وباعث ایجاد فشارهای غیرطبیعی و درد پا شوند. نکته مهم سعی در صاف نگاهداشتن زانو و حفظ راستای ستون فقرات و انقباض همزمان عضلات شکم،لگن و پشت بدون حبس نفس است.این کشش را باید ۲۰ تا ۳۰ ثانیه برای هر پا با ۴ تکرار ۳ بار در روز انجام داد.. از حبس نفس اجتناب کنید. ورزشهای آبی را 6 هفته پس از جراحی در صورت بهبودی کامل زخم میتوانید انجام دهید.از شیرجه زدن و پریدن داخل آب اجتناب کنید.