پا درد بعد از ورزش چه علتی دارد و برای درمان چه باید کرد؟

کفش های ضعیف در کوتاه مدت ممکن است سبب ایجاد خونریزی و ایجاد ضایعات برای ورزشکاران شوند. هنگامی که در رباط هایی که استخوان ها را با هم نگه می دارند، کشش ایجاد می شود. رباط پا یا مچ پا هنگامی رخ می دهد که رباط هایی که استخوان ها را نگه می دارند آسیب ببینند. استراحت به بافتها اجازه می دهد که با جلوگیری از هرگونه استرس بیشتر به ناحیه آسیب دیده، بهبود یابند. علاوهبراین، ماساژ دادن گردش خون را بهبود میبخشد و به تسکین درد و گرفتگی عضلهی پا کمک میکند. حس سوزن سوزن شدن در پا ممکن است نشانهای دال بر وجود یک مشکل عصبی پایهای باشد و یا به واسطه گردش خون ضعیف،پا صرفا خواب رفته باشد. این نوع درد میتواند علاوه بر پاها در نقاط دیگر بدن هم احساس شود.

به علاوه بهتر است به طور منظم کفش ورزشی خود را عوض کنید. این فقط ممکن است هنگام راه رفتن یا ایستادن رخ دهد. پا یک سیستم بسیار پیچیده است که نیروی محرکه را برای ما فراهم می کند تا راه برویم، هنگامی که درد وجود دارد، بدن با تغییر شیوه حرکت یا عملکرد در تلاش برای کاهش درد واکنش نشان می دهد. این آزمایشها ممکن است شامل نگهداری یا حرکت پا و مچ پا در برابر مقاومت باشد ممکن است از شما خواسته شود که ایستاده، راه بروید و یا حتی حرکتی را اجرا کنید. پا شامل استخوان و مفصل، رباط، عضله / تاندون، عصب، رگ های خونی، پوست و ساختارهای بافت نرم است. ضربات مستقیم به پا می تواند موجب کبودی، شکستن پوست و حتی شکستگی استخوان ها شود. ناخن هایی که در اثر رشد ناخن درد دارند و وقتی که لبه های ناخن از طریق پوست یا به داخل پوست نفوذ می کنند، باعث درد و اغلب منجر به عفونت می شوند.

پد چربی در پا برای کمک به وزن تحمل و جذب اثر وجود دارد. سرد شدن می تواند به کاهش درد و التهاب کمک کند. در موارد خفیف فاسیایت پاستار، درد را کاهش می دهد به عنوان بافت نرم پا “گرم”، با این حال، درد می تواند با افزایش استفاده از پا افزایش یابد. ارتفاع. پا را بالاتر از سطح قلب بردارید تا گرانش به تخلیه کمک کند، این کار تورم و درد را کاهش دهد. با پیشرفت این بیماری، کار به جایی میرسد که بیمار حتی در حالت استراحت هم از وجود درد شکایت میکند و برای بروز درد نیازی به فعالیت یا ورزش نخواهد بود. پا به صورت فیزیکی و بصری در حالت استراحت، با حرکات وزن و بدون وزن توسط حرفه پزشکی بررسی خواهد شد. پا درد در بارداری می تواند به دلیل اضافه وزن مادر باشد، اما برای اطمینان بهتر است به پزشک مراجعه شود. اگر ضعف در پاها شدید است، باید به پزشک ارتوپد مراجعه کنید.

هنگامی که در فعالیت های طبیعی خود با درد پا مواجه می شوید باید به پزشک معالج خود مراجعه نمایید. آسیب های ناگهانی نیروی مانند کسی که روی پای خود می نشیند، ممکن است نه تنها در افزایش خونریزی، بلکه باعث آسیب به عضلات و رباط های پا شود. بیماری هر یک از این ساختارها در پا می تواند درد پا را افزایش دهد. درد پشت ناشی از آسیب میتواند باعث التهاب عصب سیاتیک و در نهایت بیماری سیاتیک شود. Neuroma مورتون ناشی از ضخیم شدن بافت اطراف عصب بین انگشتان پا می تواند باعث بی حوصلگی و درد شود و همچنین ممکن است این درد با کفش های نامناسب مانند بسیاری از نقاط ضعف پا مانند چکمه ها، انگشتان پا و پناهگاه ها تشدید شود.