پیشگیری از درد زانو

پاها درهنگام استراحت از لحاظ فیزیکی و دیداری باید معاینه شوند همچنین تحمل وزن بدن وحرکات پیشرفته پا هم باید ارزیابی شود تا پزشک بتواند بیماری را به درستی تشخیص دهد. هنگام ورزش مقداری از الکترولیتهای بدن را از طریق تعریق از دست میدهید و اگر این فرایند بیش از حد رخ دهد، ممکن است پاها گرفتگی، احساس ضعف یا بی حسی را تجربه کنند. چنین دردهایی غالبا در مفاصل بزرگ بدن مثل مفصل زانو ایجاد می شوند که تحت فشار مداوم وزن بدن قرار دارد. همچنین عاقلانه است که از انجام فعالیتهایی که باعث ایجاد فشار اضافی بر روی زانوها می شوند مانند زانو زدن، خمیدگی های عمیق زانو و دویدن در سراشیبی، جلوگیری کنید. بیحسی ناشی از وجود مشکل کمر، بر خلاف بیحسی کوتاه مدت دست وپا، مستمر است و در صورت عدم درمان بی حسی ساق پا به شدت بر کیفیت زندگی فرد اثر میگذارد، برای مثال راه رفتن یا رانندگی در صورت بیحسی پا تقریباً غیرممکن میگردد.

برای درمان پا درد ، علائم را با دقت بررسی کنید. یکی از بهترین درمان ها برای تسکین دادن ماهیچه های دردپاها حمام پا است. برای سوار شدن به خودرو پشت به صندلی ایستاده و با کمک بدنه بنشینید سپس به داخل بچرخید. تزریق استروئید میتواند کمک کند. وجود رگهای واریسی در پا میتواند باعث درد در ناحیه زانو به پایین پا شود. درد سوزشی: برخی از بیماران مبتلا به پا درد از درد سوزشی و داغ کنندهای رنج میبرند که گهگاه از کمر تا باسن و پایین پا نیز منتشر میشود، حال آن که گروهی دیگر از درد ادواری تیر کشندهای شکایت دارند که از کمر تا پایین پا و گاهی انتهای پا را دربرمیگیرد. وجود بیماری های سیستمیک مانند پسوریازیس ، هپاتیت ، بیماری التهابی روده و بیماری لایم باعث التهاب مفصل می شوند و در پی آن می تواند علت درد از زانو به پایین پا شود.

بیماران این پا درد سوزشی را با واژگان منتشر شونده یا تیر کشنده توصیف میکنند و آن را شبیه یک شوک برقی میدانند. این کار را 10 تا 15 بار تکرار کنید و سپس پاها را عوض کنید. چندین بار در روز این ورزش را تکرار کنید. اگر در قسمت ران دچار درد ماهیچه هستید، خم شوید و انگشتان پا را لمس کنید. در نهایت اگر شرایط بیمار به گونهای است که هیچ کدام از این درمانها برای او مفید واقع نشد، متخصص طب فیزیکی بیمار را به جراح متبحر ارجاع میدهد. سیتی اسکن/امآرآی – پس از تزریق مادهی رنگی به جریان خون برای نشان دادن سرخرگها و سیاهرگها اسکن انجام میشود. برای هر نوع درد در ناحیه کف پا، درمانی خاص تجویز میشود، اما بیشتر دردها ناشی از پوشیدن کفش نامناسب و انجام فعالیتهای ورزشی سنگین و خشن است.

برای تجویز بهترین روش درمان برای درد پا بسیار مهم است که تشخیصص صحیحی از علام موجود بیماری نظیر سوزن سوزن شدن، مورمور، گزگز، ضعف رفتن ساق پا بی حسی و خواب رفتن پا صورت بگیرد. تمام گونههای پا درد ناشی از مشکل کمر به شیوهای مشابه نمود نمییابند و غالباً با علائم دیگری چون گزگز و ضعف رفتن ساق پا ، درد ماهیچه ساق پا یا بیحسی پا، درد انتهای پا و نوعی درد پا همراه هستند که در هر بیمار متفاوت با دیگری است. بی حسی پا یا گزگز و ضعف رفتن ساق پا: هر کسی که تا به حال خواب رفتن پا و برگشت آن به حالت طبیعی را تجربه کرده باشد، به خوبی میتواند حس ناشی از بیحسی پا را درک کند. این درد به شکلهای گوناگون بروز مییابد، برخی بیماران با کلمات: سوزشی، داغ کننده، تپشی، گزگز پا ، یا ضربانی این درد را توصیف میکنند که گاهی با علائم دیگری چون احساس سوزن سوزن شدن و یا خواب رفتن و ضعف رفتن ساق پا یا بیحسی پا یا انتهای پا یا سوزش کف پا همراه است.