چگونه درد تشخیص داده می شود؟

این ورزش را حداقل روزی سه بار با ۵ تکرار انجام دهید. حفظ راستای ستون فقرات وانقباض همزمان عضلات شکم،لگن و پشت ضروری است.حرکات را بصورت مکرر و پیوسته( ۴ بار یا کمتر با فاصله ۱ تا ۲ دقیقه با۱۰ تا ۱۵ تکرار و یا کمتر در حد تحمل خود ) در هردو پهلو انجام داده و روزی حداقل ۳ بار تکرار کنید. نکته مهم سعی درحفظ راستای ستون فقرات(جلوگیری از چرخش ستون فقرات) و انقباض همزمان عضلات شکم،لگن و پشت بدون حبس نفس است.این کشش را باید ۲۰ تا ۳۰ ثانیه برای هر پا با ۴ تکرار ۳ بار در روز انجام داد. به صاف نگاهداشتن ستون فقرات توجه کرده و در حین انجام تمرین عضلات شکم را منقبض نگاهدارید.کشش باید بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در هر پا داده شده و هر روز حداقل یکبار انجام شود.از حبس نفس در حین انجام کشش پرهیز شود. در حالی که در وضعیت دمر خوابیده اید، زانوی خود را تا جاییکه درد اجازه میدهد خمکرده صاف میکندو متناوبا حرکت را با پای مقابل تکرار کنید.میتوان بالشی جهت سهولت انجام تمرین زیر شکم قرار دهید.انقباض عضلات شکم در حین انجام این تمرین جهت حفظ ثبات ستون فقرات ضروری است.

در حالی که به پشت خوابیده و پشت ران پای خود را گرفته اید زانوی خود را تا جاییکه درد اجازه میدهد صاف کرده ومجددا حرکت را تکرار کنید. پشت شما باید در حین انجام این ورزش صاف باشد. این کار را روزی حداقل ۳ بار و هر بار با حداقل ۱۰ تا ۱۵ تکرار انجام دهید. روزی ۱۰ تا ۱۵ تکرار ۳ بار در روز این حرکات را انجام دهید.. به صاف بودن ستون فقرات و انقباض همزمان عضلات شکم و لگن توجه کنید..در صورتیکه مشکل زانو دارید زاویه خم شدن زانو را کمتر (در حد ۳۰ تا ۴۵ درجه )در نظر بگیرید..این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار انجام داده و پس از ۲ دقیقه استراحت تا ۴ بار تکرار کنید و روزی یکبار تا ۳ بار بسته به توانتان انجام دهید.

نکته مهم سعی در کشیدن زانو به سمت صورت و حفظ راستای ستون فقرات و انقباض همزمان عضلات شکم،لگن و پشت بدون حبس نفس است.این کشش را باید ۲۰ تا ۳۰ ثانیه برای هر پا با ۴ تکرار ۳ بار در روز انجام داد. از حبس نفس اجتناب کنید. ممکن است باتوجهبه منبع درد پزشک از داروهای دیگری هم استفاده کند. پاسخ های شما به پزشک کمک می کند روش درمانی بهتری پیشنهاد دهد. علت درد کف پا در اکثر موارد به دلیل پوشیدن کفش های نامناسب می باشد. 4- پوشیدن کفش مناسب برای سلامت زانو مهم است. به ارگونومی صحیح نشستن و کار با رایانه توجه کنید.ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم و بگونه ای باشد که مفصل زانو و ران حدود ۹۰ تا ۱۰۰درجه بوده و کف پا کاملا بر روی زمین یا زیر پایی قرار گیرد. ارتفاع صندلی به نحوی باشد که پاها راحت روی زمین قرار بگیرد.

در حالی که به پشت خوابیده اید و زانوها را خم کرده و کف پاها بر روی زمین قرار گرفته است ،شکم خود را به آرامی بداخل جمع کنید مثل حالتی که میخواهید یک شلوار تنگ بپوشید. ماهیچه های بورسا bursa و درد پاشنه پا fascia میتواند بوسیله کشیدگی بیش ازحد، استفاده بیش ازحد،بارسنگین ، کبودی ویا بریدگی (مثلا قدم برداشتن روی یک شی تند ) دچار کشیدگی شود. برای افرادی که با مشکلات درمانی بلند مدت مواجه هستند، کنترل مناسب بیماری میتواند نقش موثر در کاهش مشکلات فرد داشته و احتمال مشاهده عوارض مربوط به بیماری را حداقل نماید. درد ساق پا یکی از رایجترین مشکلات بخش پایینی پا در ورزشکاران و افرادی است که حرکات تمرینی خاص انجام میدهند. حرکات کششی به افزایش انعطاف پذیری و دامنه حرکتی شما کمک میکند که میتواند از درد ناشی از ورزش جلوگیری کند.