کبودی نیز ممکن است دیده شود

یک بررسی توسط پزشک متخصص درمان پا برای تجویز ارتز و اصلاح هر گونه ناهنجاری وضعیت پا نیز ممکن است لازم باشد. یک نوع ناهنجاری در ماهیچه، رباط و تاندون است که باعث می شود انگشتان، دیگر صاف و کشیده نباشند و تغییر شکل شوند.. تاندونیت آشیل ناراحتي تاندون آشیل است. در هنگام فعالیت و بازیهای روزمره ممکن است عضلات آنها تحتفشار و کشیدگی قرار بگیرند. همچنین از فعالیت های فیزیکی و آسیب های قبلی پا و قوزک پا اطلاعاتی را از بیمار دریافت می کند. درد رشد: 10 درصد از کودکان سالم، دردهای بیضرری را تجربه میکنند که گاه و بی گاه به سراغشان میآید. 1 چه علائم دیگری ممکن است با درد پای کودکان همراه شود؟ ممکن است درد پا در کودکان با آسیب یا عفونت شدید همراه باشد. عفونت در استخوان یا نسوج پا میتواند باعث تورم التهاب قرمزی و درد در ناحیه درگیر شود.

گرفتگی عضلانی در ساق پا یا پا باشد. لنگیدن: درد پا در نتیجه تصلب شراین (ضخیم و سخت شدن دیواره سرخرگ) را می توان با لنگیدن یکباره یا لنگیدن متناوب فرد مشاهده کرد. همچنین گاهی اوقات کودکان دردهایی را بدون هیچ دلیل آشکاری تجربه میکنند، این دردها معمولاً در هنگام شب اتفاق میافتد. اگر به دلیل بروز درد، راه رفتن عادی برایتان مشکل است، به پزشک مراجعه کنید. اگر درد شدید است، روزی دو بار 10 تا 15 دقیقه یخ را روی پاشنه قرار دهید. اگرچه پا درد عموماً پیآمد بروز سانحه و صدمه دیدن است، اما گاهی درد پا در ابتلا به عارضهها یا دلایل غیر تروماتیک (بدون ضربه دیدن) ریشه دارد. در صورتیکه مشکل درد پا به گرفتگی عضلات و یا آسیبهایی جزئی بازگردد، شما معمولاً قادر خواهید بود در منزل این مشکل را برطرف کنید.

اغلب این دردها را “درد رشد” (هرچند که ربطی به رشد آنها ندارد.) مینامند. برخی بر این باورند که “درد رشد” کودکان به علت آسیبهای ناشی از استفاده بیشازحد عضلات به وجود میآید. شایعترین علت درد استخوان ساق پا ، فعالیتهای مکرر و یا طولانی مدت است که بر روی تنوپریوستوم فشار و تنش وارد میسازد. کفش بد: کفشهای پاشنه بلند یا کفشهایی که بهخوبی اندازه نیستند. در طی این بیماری استخوان ها جریان خون خود را از دست می دهند و شروع به مردن می کند که نتیجه چنین چیزی احساس درد شدید در طول شب است موجب ناراحتی و اختلال در خواب بیمار می شود.

ممکن است درد ماهیچه پشت ساق پا کودک شما را از خواب بیدار کند. علاوه بر این امکان ایجاد پا درد به دلیل فشار، ورزش، کمآبی بدن، افزایش سن، وضعیت نامناسب بدن یا عوامل ارثی یا حتی شغلی که دارید، وجود دارد. مثلاً دویدن و یا پریدن بیشازحد. بهاحتمالزیاد، در اثر دویدن و یا بازیهای سخت حادث میشوند. برای جلوگیری از تجمع در آینده، یک کاربرد سخاوتمند از کرم موضعی و یا ضد چروک موضعی برای منطقه آسیب دیده می تواند مفید باشد. ممکن است او را از خواب بیدار کند. یک باند کِشی را محکم (نه خیلی سفت) دور ساق پایتان بپیچید، تا التهاب و دردتان کاهش یابد. در طول 48 تا 72 ساعت اول پس از آسیب، می توانید روزانه چند بار و هر بار به مدت 20 دقیقه از کمپرس سرد برای کاهش درد و التهاب استفاده کنید.